Mitolojide Mısır Uygarlığı ve Tanrıları

Mitolojide Mısır Uygarlığı En Geniş Anlatımı. Mitolojide Mısır Uygarlığında Antik Mısır Tanrıları , Antik Mısır Tanrıçaları Mısır Yaradılış Mitolojisi.

Mitolojide Mısır Uygarlığı ve Tanrıları

Mitolojide Mısır Uygarlığı ve Tanrıları


Mısır Uygarlığı geçmişte en uzun süre ayakta kalmayı başarmış uygarlıklardandır. Yüzlerce yıl ayakta
kalması ile günümüze bu uygarlığa dair oldukça fazla kalıntı ve mitolojik tarih bilgisi ulaşmıştır.
Milattan önce 3400 ve 30 yılları arasında hüküm sürmüş, birçok farklı dinden etkilenerek varlığını
oluşturmuş olan Mısır Uygarlığı’nın dini, çok tanrılı dinlerdendi. Hükümdarlığa geçişten önce Mısır
halkı, bugünkü Nil Nehri bölgesinde yaşarlar ve tarıma dayalı geçinirlerdi. Bunların yanı sıra zanaat
yönleri oldukça gelişmiş olan halk, geçim kaynakları için gerekli malzemeleri üretirlerdi. Milattan önce
4000 yılına kadar geçmişlerinin dayanmasından dolayı insan hayatı ile ilgili her konuda efsanelere
sahiplerdir.

 


Mitolojik Geçmiş Ne Anlama Gelir?


İnsanların yaratıldığı ilk günden itibaren, neredeyse yaşayan tüm insanlar olağanüstü olaylara ve
varlıklara ilgi duymuş. O dönemler için şimşek çakması, yağmur yağması gibi hava olayları bile
açıklanması güç olaylar olarak kabul görüyor ve insanların bu tür olayları güç üstü olarak
tanımlamalarına sebep oluyordu. Güç üstü olarak görmeleri, gözlemledikleri bu olayların bir tanrının
ya da tanrıçanın elinden çıktığına inanmalarına sebep oldu. Neredeyse yaşanan her doğa ve hava
olayına ait farklı bir tanrı çizdiler ve hepsine ayrı ayrı özellikler yüklediler. Yalnızca iyimserliğin değil
kötülüğün simgesi olan tanrıları da vardı. Böylece iyinin ve kötünün bir araya gelmesi ile mitoloji
ortaya çıkmış oldu. Yaşayan insanların inançları, birbirlerine anlattıkları olaylar ve bunların aktarılması
da mitolojik geçmişi günümüze kadar taşıdı.

 


Mısır Mitolojisi


Mısır mitolojisi, uygarlığın milattan önce yaşamaya başlaması ve binlerce yıl hüküm sürmesi
sebebiyle oldukça zengindir. Zengin bir mitolojik tarih sahibi olmalarının yanı sıra neredeyse en eski
tarihe de sahiplerdir. Her ülkenin kendine ait bir mitolojisinin olmasının dışında Mısır mitolojisi
tarihinin günümüze kadar ulaşmasında ve çok fazla ilgi uyandırmasındaki bir başka sebep çizimler ile
anlatılmış olmasıdır. Mısır mitolojisi içerisinde yalnızca bir kalıba uygun tanrılar değil, geleneksel tanrı
figürleri de vardır. Ayrıca bir tanrıya inanırken diğerlerinin de kabul edildiği henoteizm inancı da
görülürken son olarak tek tanrıyı ifade eden monoteizm inancı da görülür. Çeşitli inanç stillerinin bir
arada bulunması ise bizlere, Mısırlıların önem verdiği noktanın yaşanan olaylar değil olayların
arkasında saklanan gizemler olduğunu gösterir.

 


Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları


Günümüze kadar gelmiş olan altmıştan fazla tanrı ve tanrıça vardır. Felsefeye oldukça düşkün olan
Mısırlılar büyücülük ile de ilgileniyorlardı. Bu nedenle aralarında ünlü olan büyücüleri tanrı olarak
kabul ettikleri de oluyordu. Nun, Apep, Aten, Ra, Atum, Amun, Mut, Hathor, Sekhmet, Bastet, Maat,
Shu, Tefnut, Khonsu, Ptah, Qadesh, Reshep, Osiris, Nephthy, Set, Horus, Anubis, Apis, Khepri, Hapy,
Thoth, Seshat, Neith, Khnum, Satet, Wadjet, Nekhbet, Serket, Anuket başlıca tanrı ve tanrıça
isimleridir.


Mısır Yaradılış Mitolojisi


Büyük medeniyetlerden olan Mezopotamya ve Mısır Uygarlıklarının yaradılış mitolojisi arasında bazı
benzerlikler vardır. Anlatılışa göre bu uygarlıkların başlama noktalarında dünya tamamen su ile
kaplıdır. Mısır mitolojisi inancına göre ilk tanrılarından biri olan Atum bir felaket yaratmıştır. Yarattığı
felaketi toparlamak ise Nun tanrısına kalmıştır. Böylece güneş altında kaldığı sulardan kurtulmuş ve
göğe yükselmiştir. Yükselen güneş ortamı aydınlatmış ve ısıtmıştır. Isınan hava sayesinde ise dünya
bugünkü halini almıştır. Dünya üzerindeki suyun azalması ve kara parçalarının ayrılmasından sonra
diğer tanrılardan olan Khnemu ve Ptah bir araya gelerek dünyada şu an görmekte olduğumuz
detayları yaratmışlardır.

Antik Mısır Mitolojisi Adlı Galerimize Buradan Ulaşabilirsiniz.

Yazar Seda Aygün'e Teşekkürler

Bir Emoji Bırakın

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0